Kontakty

Bytové a společenské centrum Archa
Holandská 3283/30
671 81 Znojmo

Recepce
telefon: 515 227 320


Kancelář
telefon: 515 227 321


Ing. Lukáš Jelínek
Ředitel bytového a společenského centra Archa

Mobil: 724 700 853
Mobil: 775 632 489
E-mail.: lukas.jelinek@apollonproperty.cz

 

 


Provozovatel

Apollon Property OPF
se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8
obhospodařovaný investiční společností AMISTA investiční společnost, a.s. IČ: 27437558, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8, zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 10626
IČ: 28921381

Korespondenčí adresa je:
Apollon property otevřený podílový fond, Žerotínovo nám. 218/5, 779 00 Olomouc

www.apollonproperty.cz